Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Powierzenie realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 31.12.2019 23:59
Wydział Promocji i Turystyki
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 70 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Promocji i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.
  1. Przedmiot konkursu

 

  1. Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania w 2020 roku w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.
  2. Celem realizacji zadania jest wzmocnienie rozpoznawalności Torunia, promocja: potencjału zespołu staromiejskiego w Toruniu, turystycznych marek Torunia, turystyki edukacyjnej, turystyki biznesowej w Toruniu (zgodnie z celami I.4, II.1, II.2, IV.1, V.1 Strategii rozwoju turystyki dla miasta Torunia na lata 2013-2020).

 

  1. Rodzaj i formy realizacji zadań

 

  1. Zadanie polega na realizacji promocji turystycznej Torunia poprzez udział w imprezach targowych i wystawienniczych w randze wydarzeń międzynarodowych w charakterze wystawcy lub podwystawcy dedykowanych branży turystycznej.
  2. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
  3. W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania.
  4. Oczekiwane rezultaty zadania: aranżacja stoisk, zapewnienie interaktywnych atrakcji, przygotowanie i dystrybucja wydawnictw i materiałów promocyjnych, przygotowanie i prowadzenie konkursów dla uczestników imprez. Rezultat zostanie osiągnięty w przypadku udziału w min. 3 imprezach targowych lub wystawienniczych w randze wydarzeń międzynarodowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama