Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Powierzenie realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 31.12.2019 23:59
Wydział Promocji i Turystyki
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 70 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Promocji i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.
  1. Przedmiot konkursu

 

  1. Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania w 2020 roku w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.
  2. Celem realizacji zadania jest wzmocnienie rozpoznawalności Torunia, promocja: potencjału zespołu staromiejskiego w Toruniu, turystycznych marek Torunia, turystyki edukacyjnej, turystyki biznesowej w Toruniu (zgodnie z celami I.4, II.1, II.2, IV.1, V.1 Strategii rozwoju turystyki dla miasta Torunia na lata 2013-2020).

 

  1. Rodzaj i formy realizacji zadań

 

  1. Zadanie polega na realizacji promocji turystycznej Torunia poprzez udział w imprezach targowych i wystawienniczych w randze wydarzeń międzynarodowych w charakterze wystawcy lub podwystawcy dedykowanych branży turystycznej.
  2. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
  3. W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania.
  4. Oczekiwane rezultaty zadania: aranżacja stoisk, zapewnienie interaktywnych atrakcji, przygotowanie i dystrybucja wydawnictw i materiałów promocyjnych, przygotowanie i prowadzenie konkursów dla uczestników imprez. Rezultat zostanie osiągnięty w przypadku udziału w min. 3 imprezach targowych lub wystawienniczych w randze wydarzeń międzynarodowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama