Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wsparcie dialogu międzykulturowego w szkołach i przedszkolach

Reklama
Nabór od 28.11.2019 do 20.12.2019 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodzina, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Wsparcie dialogu międzykulturowego w szkołach i przedszkolach.

Zadanie polega na podnoszeniu kompetencji międzykulturowych, promowaniu postaw otwartości i dialogu oraz przeciwdziałaniu konfliktom międzygrupowym, dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami (w tym m.in. bullyingowi, cyberbullyingowi) w środowisku szkolnym i przedszkolnym poprzez:

1. Przygotowanie oferty i realizacja działań edukacyjnych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą m.in. nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pedagogów, psychologów, rad pedagogicznych;

2. Przygotowanie oferty i realizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;

3. Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców;

4. Prowadzenie działań wspierających Ambasadorów Dialogu (warsztaty integracyjnoedukacyjne, szkolenia, konsultacje, wymiana dobrych praktyk);

5. Prowadzenie działań wspierających w sytuacjach problemowych (m.in. szkolenia, warsztaty, konsultacja i doradztwo, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne);

6. Prowadzenie działań wspierających szkoły z klasami przygotowawczymi (szkolenia, warsztaty, spotkania, konsultacje, działania integracyjne).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

Reklama