Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 02.01.2020 15:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 350 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 7 tys. do 350 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Organizacja dzielnicowych amatorskich turniejów i zawodów, w szczególności skierowanych do młodzieży szkolnej, w wybranych dyscyplinach sportowych
i innych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany
w tym:

 • organizacja Bielańskiego Rajdu Rowerowego do Puszczy Kampinoskiej (rajd rowerowy dla minimum 100 osób, którego trasa przebiega od Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Marymonckiej 34, do Polany Jakubów w Izabelinie, w kilku wariantach tras, dla różnie zaawansowanych kolarzy),
 • organizacja IV Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków (impreza w wybranej przez oferenta hali sportowej, obejmująca rywalizację sportową dla wszystkich zainteresowanych przedszkoli, działających na terenie Dzielnicy Bielany, przeznaczona dla minimum 12 bielańskich przedszkoli),
 • organizacja V Bielańskiego Biegu Dzika (impreza biegowa na terenie Parku Młocińskiego, na dwóch zróżnicowanych dystansach 5 i 10 kilometrów, wyznaczonych w ww. terenie, przeznaczona głównie dla mieszkańców Bielan, z dodatkowymi biegami dzieci, obejmująca minimum 300 zawodników dorosłych i 75 uczestników do 18 roku życia),
 • organizacja Grand Prix Bielan w tenisie stołowym (organizacja turnieju / cyklu turniejów tenisa stołowego na terenie Bielan, według autorskiej koncepcji oferenta, obejmująca minimum 100 uczestników całego cyklu turniejów),
 • organizacja turnieju gier stolikowych (organizacja w wybranej przez Oferenta hali, opracowanego według autorskiej koncepcji turnieju gier stolikowych obejmującego jednodniową rywalizację w dyscyplinach takich jak szachy, brydż i scrabble, przeznaczonego dla zaproponowanych przez Oferenta kategorii wiekowych, obejmująca minimum 150 uczestników),
 • organizacja biegu przeszkodowego (organizacja biegu przeszkodowego na terenie Dzielnicy Bielany według autorskiej koncepcji, obejmująca minimum 150 uczestników),
 • organizacja Bielańskiego Festiwalu Siatkówki (organizacja jedno lub dwudniowego festiwalu siatkówki z turniejami w tej dyscyplinie sportu przeznaczonego głównie dla dzieci i młodzieży, obejmująca minimum 100 uczestników),
 • organizacja Bielańskiego Festiwalu Badmintona (organizacja jedno lub dwudniowego festiwalu badmintona z turniejami w tej dyscyplinie sportu, dla różnych kategorii wiekowych, obejmująca minimum 100 uczestników),
 • organizacja cyklu mini turniejów piłki nożnej dla najmłodszych (organizacja cyklu kilku turniejów piłki nożnej dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, w których weźmie udział minimum 6 różnych drużyn klubowych i szkolnych),
 • organizacja mityngu lekkoatletycznego dla sportowców-amatorów oraz sportowców posiadających licencje PZLA (organizacja na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie mityngu lekkoatletycznego dla mieszkańców Bielan, uprawiających dyscypliny lekkoatletyczne, według zaproponowanej koncepcji, obejmująca minimum 100 uczestników),
 • organizacja turnieju koszykówki ulicznej (organizacja turnieju koszykówki ulicznej dla amatorskich i zawodowych drużyn, w zaproponowanej przez Oferenta formule, odnoszącej się do planu rozgrywek, jak również kategorii wiekowej uczestników, obejmująca minimum 50 uczestników),
 • organizacja turniejów i zawodów w olimpijskich i nieolimpijskich dyscyplinach sportu, takich jak pływanie, triathlon, biathlon, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, biegi, biegi na orientację, judo, karate, taekwondo olimpijskie, boks, zapasy, różne odmiany tańca, kolarstwo, kolarstwo górskie, siatkówka plażowa i inne.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania, na które oferent powinien przeznaczyć część środków:

 • ubezpieczenie w przypadku braku ubezpieczenia całorocznego,
 • opiekę medyczną,
 • zakup / zapewnienie wody dla uczestników zadania publicznego.

Pozostałe środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

 1. Koszty merytoryczne:
 • wynajem obiektów,
 • wynajem sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,
 • obsługę techniczną,
 • zakup cateringu – nie więcej niż 15% kosztu dotacji
 • obsługę sędziowską,
 • zakup trofeów sportowych,
 • zakup drobnych upominków.
 1. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:
 • obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.
 1. Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z protokołem oceny oferty, gdzie w każdym podpunkcie jasno wyjaśnione jest, jakie informacje są oczekiwane w ofercie, aby otrzymać punkty w poszczególnych kryteriach, co jest zmianą w stosunku do konkursów organizowanych przez WSR UD Bielany m.st. Warszawa w minionych latach.

Przy komponowaniu oferty w części dotyczącej terminów, bardzo prosimy o uwzględnianie terminów zakończenia trwania zadania, logicznie dostosowanych do faktycznej daty imprezy, nieodbiegających od zakończenia imprezy o kilka miesięcy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama