Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB)...

Reklama
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Nabór od 29.11.2019 do 19.12.2019 16:00
Dzielnica Wilanów
Łączny budżet 1,854 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wilanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Działania:

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu AB dla 52 osób, świadczącego usługi w ramach indywidualnych i/lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

 

Szczegółowe warunki:

Zadanie powinno być realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

         

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu AB w lokalu zapewnionym przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, mieszczącym się przy ul. Przyczółkowej 27 A w Warszawie o łącznej powierzchni 491,50 m2. Stawka czynszu zostanie ustalona w wyniku negocjacji pomiędzy oferentem, a wynajmującym. Ustalona przez strony stawka czynszu nie może być niższa niż 14,15 zł netto za 1 m2.

            Ww. lokal można będzie obejrzeć  4.12.2019 r. w godzinach  od 9.00 do 10.30      

 

Odbiorcy zadania:

Mieszkańcy m.st. Warszawy skierowani przez ośrodki pomocy społecznej zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy oraz osoby mieszkające na terenie gmin/powiatów, z którymi m.st. Warszawa podpisało porozumienia w sprawie przyjmowania uczestników środowiskowych domów samopomocy, zgodnie  z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

 Oczekiwane wskaźniki realizacji celu, które muszą zostać oszacowane w ofercie:

  1. liczba mieszkańców, którzy zwiększyli swoją samodzielność i zaradność życiową;
  2. liczba, kwalifikacje i specjalizacja kadry pracującej na rzecz uczestników zadania – uczestników środowiskowego domu samopomocy;
  3. liczba godzin i rodzaje form wsparcia prowadzonych na rzecz uczestników zadania –  środowiskowego domu samopomocy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama