Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez ORGANIZACJĘ WYPOCZYNKU LETNIEGO I ZIMOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY, w tym szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka
Nabór od 28.11.2019 do 19.12.2019 14:00
Gmina Miejska Człuchów
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Gmina Miejska Człuchów, Gmina Miejska Człuchów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez ORGANIZACJĘ WYPOCZYNKU LETNIEGO I ZIMOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY, w tym szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka.

Burmistrz Miasta Człuchowa na mocy Zarządzenia nr 0050.129.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez ORGANIZACJĘ WYPOCZYNKU LETNIEGO I ZIMOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY, w tym szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka.

Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 30.000,00 zł

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na rzecz mieszkańców Człuchowa.

Pełna treść ogłoszenia, w tym regulamin konkursu znajdują się w BIP Gminy Miejskiej Człuchów, na stronie internetowej www.czluchow.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Człuchowie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama