Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawska Olimpiada Młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 31.12.2019 16:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 140 tys. do 140 tys. PLN
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Olimpiada Młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe.

 

 1. Nazwa zadania konkursowego: „Warszawska Olimpiada Młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe”
 1. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
 1. Cel zadania:

 

 • aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań ogólnego wychowania fizycznego i zdrowotnego;
 • tworzenie każdemu warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach   współzawodnictwa sportowego;
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia;
 • wyłonienie szkół reprezentujących dzielnice w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

4. Opis zadania:

 

Zadanie powinno obejmować:

Organizację rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w następujących kategoriach:

 

 • Olimpiada dzieci – klasa VI i młodsi;
 • Olimpiada młodzieży – klasa VII i VIII;
 • Licealiada – szkoły ponadpodstawowe.

Organizator zobowiązany jest do przygotowania zbiorczego kosztorysu, obejmującego wydatki w 2020 roku.

 

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;
 • zapewnienie wykfalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z dzielnicą;
 • koszt realizacji wraz z kalkulacją finansową.

Oferenta obowiązuje ubezpieczenie imprezy OC

 

Do organizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej – na szczeblu dzielnicowym – w roku 2020 zostanie wybrany tylko jeden podmiot.

 

5. Termin realizacji zadania: od 01.03.2020 do 31.12.2020

6. Miejsce realizacji zadania: m.st. Warszawa (dopuszcza się możliwość realizacji zadania na terenie Polski w przypadku udziału we współzawodnictwie)

7. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę

8. Środki przeznaczone na realizację zadania: 140 000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama