Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zorganizowanie wydarzeń dotyczących trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 07.01.2020 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zorganizowanie wydarzeń dotyczących trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego.

Opis zadania: W ostatnim tygodniu maja 2020 roku w Warszawie odbywać się będą wydarzenia poświęcone obchodom 30-lecia pierwszych wyborów samorządowych.

Zorganizowanie z okazji 30-lecia obchodów wyborów samorządowych 29 maja 2020 roku w salach Pałacu Kultury i Nauki wydarzeń mających na celu pokazanie roli i działalności trzeciego sektora oraz współpracy trzeciego sektora z samorządami na przestrzeni 30 lat.

  • Wydarzenia powinny przyjąć różne formy np.: dyskusji, debat, warsztatów, projekcji filmów, prezentacji, wystaw etc. Formy realizacji zadania powinny znaleźć się w ofercie. Atrakcyjność, różnorodność zaproponowanych tematów i form realizacji zadania publicznego jest jednym z kluczowych kryteriów oceny oferty.
  • Wydarzenia powinny być skierowane głównie do przedstawicieli trzeciego sektora oraz przedstawicieli samorządów. Oferent zobligowany będzie do zaproszenia uczestników na wydarzenia. Informacja o sposobie i narzędziach rekrutacji odbiorców zadania powinna znaleźć się w ofercie.
  • W ofercie należy przedstawić i opisać zakres i rodzaj współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk akademickich (z kim będzie prowadzona współpraca przy tworzeniu programu wydarzeń i podczas wydarzeń).
  • Wydarzenia w Pałacu Kultury i Nauki powinny trwać jeden dzień – 29 maja 2020 roku (sugerowane godziny wydarzeń: od 9.00 do godz. 17.30 - z uwagi na inne wydarzenia organizowane przez m.st. Warszawę).
  • Sale na wydarzenia wraz z wyposażeniem w Pałacu Kultury i Nauki - zapewnia m.st. Warszawa. Planowana jest rezerwacja sal na IV piętrze PKiN - http://www.pkin.pl/strony/prezentacja-sal (poza salą warszawską i salą Gagarina). Wyposażenie sal obejmuje: krzesła, stoliki, ścianki, ekrany, podesty, nagłośnienie, oświetlenie.

    Oferent zobligowany będzie do zapewnienia cateringu podczas wydarzeń.

    W grudniu 2019 roku planowane jest spotkanie z oferentami połączone z wizją lokalną sal w PKiN (szczegółowe informacje znajdować się będą w zakładce dotyczącej konkursu na stronie www.ngo.um.warszawa.pl).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama