Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 30.12.2019 16:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 55 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

Zadanie obejmuje: udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
Odbiorcy zadania: dzieci i młodzież, w szczególności z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania:
- przejazd, transport;
- wyżywienie, woda;
- opłaty startowe, wpisowe;
- zakup odżywek i środków opatrunkowych;
- obligatoryjnie ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników.

W dyscyplinach dla których prowadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna;

Przed podpisaniem umowy przyjmujący dotacje zobowiązany jest do dostarczenia imiennych list uczestników planowanego zadania.

W przypadku pobierania opłat, kwotę pobieraną od uczestników należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

Jeśli oferta złożona w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy dotyczy:
- wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa i zgrupowań sportowych) - organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy dla tych samych uczestników współzawodnictwa.
-wyłącznie szkolenia stacjonarnego
- organizacja może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy udziału we współzawodnictwie dla tych samych uczestników.
- szkolenia i współzawodnictwa – organizacja nie może kosztów współzawodnictwa rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a dzielnicę tj. np.: wnioskować o dofinansowanie przejazdu, transportu; w biurze a dofinansowanie zakwaterowania, wyżywienia w dzielnicy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama