Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020-2022

Reklama
Nabór od 28.11.2019 do 20.12.2019 15:40
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 210 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020-2022.

Adresaci:

Osoby i rodziny potrzebujące, zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Oczekiwania:

Pozyskiwanie na rzecz osób potrzebujących  nieodpłatnie odzieży, sprzętu domowego, żywności i innych artykułów od osób fizycznych i instytucji,

wspieranie bezpłatną żywnością organizacji pozarządowych oraz innych placówek i instytucji działających na rzecz najbiedniejszych.

Warunki realizacji zadania:

Zadanie musi uwzględniać prowadzenie ewidencji osób, instytucji, organizacji, które otrzymały pomoc rzeczową z magazynu ( informacja o rodzaju i ilości wydanych produktów.

Zadanie powinno uwzględniać stałą współpracę z przedsiębiorcami, przedstawicielami władz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, a także organizacjami pozarządowymi i kościelnymi,

Zadanie musi uwzględniać prowadzenie dokumentacji pozyskiwanej odzieży, sprzętu domowego, żywności.

Zadanie powinno uwzględniać segregację pozyskiwanych darów wg asortymentu.

Organizator powinien dysponować pomieszczeniami dopuszczonymi do użytkowania przez odpowiedni służby, szczególnie w przypadku magazynowania produktów żywnościowych.
 

Usługa musi być dostępna co najmniej dwa razy w tygodniu, nie krócej niż pięć godzin dziennie.

Organizacja realizująca zadanie na podstawie zawartego porozumienia musi prowadzić współpracę z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w zakresie kierowania odbiorców zadania, informowania o posiadanych artykułach, a także w sprawie bieżącej weryfikacji potrzeb odbiorców.

Zadanie musi być wykonywane na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy,  w szczególności na rzecz mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy skierowanych z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie innych środków finansowych możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama