Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym

Reklama
Nabór od 28.11.2019 do 18.12.2019 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym.

Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka, zakładających aktywizację mieszkańców, poprzez zaproponowanie im oferty rozwijającej aktywność ruchową, ze szczególnym uwzględnieniem osób początkujących w danej dyscyplinie sportu/aktywności.

Zajęcia powinny obejmować stworzenie grup, w których w wybranym przez Oferenta przedziale czasowym, treningi będą odbywały się w wymiarze minimum 2 godzin tygodniowo.

Podsumowaniem zajęć w wybranym przez oferenta przedziale czasowym pod koniec zajęć – w przypadku zainteresowania taką formą ze strony oferenta – może być mini turniej, pokaz (w zależności od dyscypliny) w formie treningu podsumowującego zajęcia.

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania  

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz  koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

 

I: koszty merytoryczne realizacji działań:

 • ubezpieczenie OC w przypadku braku ubezpieczenia całorocznego;
 • ubezpieczenie NNW uczestników;
 • opiekę medyczną;
 • zakup / zapewnienie wody dla uczestników zadania publicznego;
 • wynajem obiektów;
 • wynajem i transport sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
 • zakup drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
 • obsługę techniczną;
 • obsługę instruktorską;
 • obsługę sędziowską w przypadku organizowania pokazu / turnieju;
 • zakup trofeów sportowych;
 • zakup drobnych upominków;

 

II: Koszty administracyjne:

 - obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

-  przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama