Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych z terenu Dzielnicy...

Reklama
Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku
Nabór od 28.11.2019 do 20.12.2019 15:40
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku.

Beneficjenci:

Osoby starsze zamieszkujące bądź przebywające na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Oczekiwania, formy realizacji zadania:

Przygotowanie i realizacja kompleksowych programów z zakresu edukacji/sportu/rekreacji/kultury na rzecz osób starszych.

Realizacja działań edukacyjnych m.in. z zakresu nowoczesnych technologii.

Realizacja działań integrujących, wyzwalających aktywność własną osób starszych.

Zaangażowanie wolontariuszy w programy na rzecz osób starszych oraz w bezpośrednie wspieranie seniorów w ich środowisku.

Tworzenie warunków do spotkań, wymiany informacji, samopomocy, budowania więzi, integracji międzypokoleniowej.

Umożliwienie dostępu do poradnictwa, pomocy psychologicznej, specjalistycznej oraz prawnej.

Dostarczanie wsparcia dla osób starszych, które mają trudności z opuszczeniem miejsca zamieszkania.

Tworzenie społecznych sieci wsparcia (np. wolontariat seniorski).

Wzmocnienie kompetencji organizacji seniorskich (szkolenia z obsługi komputera, pozyskiwania środków).

Aktywizacja zawodowa osób starszych umożliwiająca powrót na rynek pracy.

Aktywizacja społeczna osób starszych przy wykorzystaniu potencjału i doświadczenia życiowego osób starszych.

W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie innych środków finansowych możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama