Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

II konkurs ofert: Wsparcie osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 25.11.2019 do 13.12.2019 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Łączny budżet 908,156 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił II otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w latach 2020 - 2021 na terenie województwa lubuskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych – prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Gubin i Mieście Gorzów Wielkopolski w ramach projektu  pn. Azymut – Samodzielność, współfinansowany ze środków budżetu województwa lubuskiego.

Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 13 grudnia 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, drogą pocztową lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Reklama