Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

II konkurs ofert: Wsparcie osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 25.11.2019 do 13.12.2019 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Łączny budżet 908,156 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił II otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w latach 2020 - 2021 na terenie województwa lubuskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych – prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Gubin i Mieście Gorzów Wielkopolski w ramach projektu  pn. Azymut – Samodzielność, współfinansowany ze środków budżetu województwa lubuskiego.

Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 13 grudnia 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, drogą pocztową lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Reklama