Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zadanie nr 3 - Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - działania na rzecz ograniczenia...

Reklama
Zadanie nr 3 - Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt
Nabór od 26.11.2019 do 17.12.2019 16:00
Gmina Łomianki
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Gmina Łomianki, Gmina Łomianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zadanie nr 3 - Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt..

UWAGA WAŻNE!

Suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 10% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
Limit ten nie jest automatycznie blokowany przez system!

Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego -działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt.

Zadanie musi być skierowane do mieszkańców Gminy Łomianki.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 10% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne będzie zwiększenie i zmniejszenie poszczególnych kosztów nie więcej niż o 15% ich wysokości z zastrzeżeniem, że nie zwiększy się kwota dotacji. Zmiany przewyższające wskazane limity procentowe będą możliwe wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy wyrażoną w aneksie do umowy.

Szczegółowy opis konkursu znajduje się w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr WAO.0050.253.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 25 listopada 2019 roku.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama