Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni

Reklama
Nabór od 25.11.2019 do 16.12.2019 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 2,1 mln PLN
Do 97% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zadnia, wysokości środków przeznaczonych na jego realizację, trybu i sposobu składania ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/268/5032/Otwarty_konkurs_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_na_realizacje_zadania_z_zakresu_pomocy_spolecznej_-_Prowadzenie_calodobowej_placowki_dla_osob_nietrzezwych_oraz_ogrzewalni/#

Oferty powinny być sporządzone w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 16 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.

Ponadto oferty w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać w terminie do 16 grudnia 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama