Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Program integracyjny – Ruska 46 A, Wrocław 2020-2021

Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 16.12.2019 12:00
Urząd Miasta Wrocławia
Łączny budżet 640 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe, Cudzoziemcy
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Program integracyjny – Ruska 46 A, Wrocław 2020-2021.

Zadanie polega na realizacji:

  • działań na rzecz wsparcia nowych mieszkańców Wrocławia, w tym pochodzących z Ukrainy i innych krajów tzw. bloku wschodniego, posługujących się językiem angielskim, ukraińskim i rosyjskim, w zakresie spraw dotyczących, zatrudnienia, zamieszkania, edukacji, różnic kulturowych i innych, istotnych dla zwiększenia ich poczucia bezpieczeństwa;

  • organizacji różnorodnych form edukacyjnych i integracyjnych podnoszących znajomość języka polskiego u nowych mieszkańców Wrocławia;

  • działań na rzecz integracji nowych mieszkańców Wrocławia i przedstawicieli mniejszości z mieszkańcami Wrocławia;

  • działań na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowej i promocji kultury mniejszości narodowych i etnicznych, m.in. ukraińskiej i łemkowskiej;

  • zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, wydarzeń kulturalnych i innych spotkań, koncertów i wystaw;

  • działań informacyjnych popularyzujących ww. przedsięwzięcia.

Zadanie ma służyć realizacji wizji Wrocławia opisanej w Programie „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018-2022, tj. wspólnoty mieszkańców, którzy żyją we wzajemnym szacunku bez względu na pochodzenie, odrębność kulturową, język czy religię.

Zadanie jest traktowane jako jedno przedsięwzięcie, które ma być prowadzone i nadzorowane przez jedną organizację pozarządową lub wiele organizacji pozarządowych na podstawie oferty wspólnej.

Reklama