Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja i realizacja programu edukacyjno-rekreacyjnego pn. ”Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży”

Reklama
Nabór od 15.11.2019 do 09.12.2019 12:00
Urząd Miasta Wrocławia
Łączny budżet 2,018 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i realizacja programu edukacyjno-rekreacyjnego pn. ”Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży”.

Zadanie polega na prowadzeniu „CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY”, w ramach którego realizowany jest program edukacyjno-rekreacyjny, polegający w szczególności na:

1. Organizowaniu w czasie wolnym od nauki, zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym np.:

· pomocy i wspieraniu w odrabianiu lekcji,

· organizowaniu dodatkowych zajęć językowych, komputerowych i innych,

· rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień w formie warsztatów np. plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, modelarskich, technicznych, fotograficznych, kulinarnych i innych,

· prowadzeniu zajęć edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i ryzykownych zachowań, przez cały okres realizacji zadania, w wymiarze 1h tygodniowo,

· promowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez udział w zajęciach sportowych, rekreacyjnych , turystycznych, zabawach społecznych i innych,

· promowaniu rozwoju społecznego i kulturalnego poprzez wyjścia do teatru, kina, muzeum, udział w kampaniach i akcjach społecznych, itp.

2. Zapewnieniu dzieciom i młodzieży spożycia posiłku/podwieczorku, w każdym dniu działania „CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY” w formie na jaką pozwalają warunki sanitarne.

3. Współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży oraz instytucjami je wspierającymi (szkoły, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe i inne) w zakresie diagnozowania potrzeb oraz poprawy jakości realizowanych działań.

4. Integrowaniu środowiska lokalnego poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na danym terenie na rzecz dzieci i młodzieży.

5. Zapewnieniu dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa i wsparcia szczególnie w sytuacjach wymagających bezzwłocznego reagowania i działania.

6. Zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć opiekuńczo-aktywizujących w okresie ferii zimowych i wakacji letnich uwzględniając potrzeby i możliwości organizacyjne Centrum.

Reklama