Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie wrocławskich biur porad obywatelskich w latach 2020-2021

Reklama
Nabór od 15.11.2019 do 09.12.2019 12:00
Urząd Miasta Wrocławia
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie wrocławskich biur porad obywatelskich w latach 2020-2021.

Zadanie polegać ma na prowadzeniu WROCŁAWSKICH BIUR PORAD OBYWATELSKICH, w których mieszkańcy, obcokrajowcy, osoby uczące się, pracujące oraz przebywające we Wrocławiu uzyskają bezpłatny dostęp m.in. do:

  • porad z zakresu prawa,
  • porad obywatelskich,
  • porad psychologa, pedagoga,
  • informacji o bezpłatnych mediacjach,
  • informacji o ofercie społeczno-edukacyjnej miasta Wrocławia,
  • informacji o możliwości korzystania z różnych form wsparcia oferowanych przez Miasto Wrocław, m.in. w zakresie spraw rodzinnych, socjalnych, opiekuńczych, społecznych,
  • informacji o ofercie społeczno-edukacyjnej Miasta Wrocławia skierowanej w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Beneficjentami zadania mogą być wyłącznie osoby fizyczne, a pomoc nie może obejmować spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia. W ramach realizowanego zadania dopuszcza się prowadzenie szkoleń i warsztatów skierowanych do bezpośrednich beneficjentów zadania.

Realizacja zadania ma na celu przede wszystkim wparcie osób doświadczających trudności życiowych i osób niesamodzielnych i ma stanowić pomoc w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

Reklama