Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w 2020 roku

Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 11.12.2019 12:00
Urząd Miasta Wrocławia
Łączny budżet 1,3 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w 2020 roku w jednym z zakresów: projekt plastyczny, projekt muzyczny, projekt teatralny, projekt interdyscyplinarny

Zadanie polega na:

• działaniach rozwijających ofertę kulturalną miasta i sprzyjających rozwijaniu praktyk uczestnictwa w kulturze, w tym włączających osoby zagrożone wykluczeniami (np. migrantów),

• działaniach z obszaru edukacji kulturalnej i animacji,

• działaniach kulturalnych i artystycznych realizowanych poza ścisłym centrum miasta, uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska społecznego,

• działaniach międzynarodowych i ogólnopolskich włączających miasto w ogólnopolski międzynarodowy obieg kulturalny, budujących relacje międzynarodowe, mogących podnieść jakość oferty w zakresie turystyki kulturalnej(z zastrzeżeniem, że miejscem realizacji zadania jest Wrocław. Zadanie to może mieć wymiar międzynarodowy i ogólnopolski np. z uwagi na miejsce pochodzenia wykonawcy lub artysty),

• organizacji i przeprowadzeniu koncertów, przeglądów, konkursów, festiwali i innych wydarzeń muzycznych – projekty muzyczne,

• organizacji i przeprowadzeniu spektakli, przedstawień, przeglądów, konkursów, festiwali i innych wydarzeń teatralnych, filmowych, video art. – projekty teatralne,

• organizacji i przeprowadzeniu wystaw, konkursów, festiwali i innych wydarzeń plastycznych, fotograficznych – projekty plastyczne,

• organizacji i przeprowadzeniu projektów kulturalnych m. in. poświęconych historii, kulturze i specyfice Wrocławia oraz imprez łączących w sobie różne obszary kultury – projekty interdyscyplinarne.

Jeżeli w proponowanym zadaniu (np. koncercie, przedstawieniu, wystawie) ma wziąć udział wykonawca czy artysta, którego obecność może wpłynąć na ocenę zadania przez komisję konkursową, należy wskazać jego imię i nazwisko w ofercie. W przypadku wyboru zadania do realizacji, zmiana wykonawcy czy artysty musi zostać poprzedzona wnioskiem o aneks do umowy i zgodą Gminy Wrocław na zaproponowaną zmianę.

UWAGA: W 2020 r. w ramach niniejszego konkursu nie będą zlecane zadania publiczne dotyczące projektów wydawniczych na wszelkich nośnikach (książka, czasopismo, płyta itp.) IX

Reklama