Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, warsztaty, przeglądy filmowe, itp...

Reklama
Przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, warsztaty, przeglądy filmowe, itp. oraz działania społeczne aktywizujące mieszkańców w tym działania międzypokoleniowe
Nabór od 22.11.2019 do 16.01.2020 15:00
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 42 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Żoliborz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, warsztaty, przeglądy filmowe, itp. oraz działania społeczne aktywizujące mieszkańców w tym działania międzypokoleniowe..

Przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, warsztaty, przeglądy filmowe, itp. oraz działania społeczne aktywizujące mieszkańców w tym działania międzypokoleniowe.

Adresaci: Mieszkańcy m.st. Warszawy, w szczególności Dzielnicy Żoliborz

Formy realizacji: Zadanie może być realizowane w szczególności poprzez:

a) Prowadzenie zajęć stacjonarnych i warsztatów artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bądź dorosłych;

b) Organizację lokalnych konkursów, przeglądów i festiwali, w tym z udziałem uczestników amatorskiego ruchu artystycznego

Ogólne warunki realizacji zadania:

1) W ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące m.in.:

a) szczegółów programowych – stosownie do specyfiki przedsięwzięcia,

b) przygotowania i zredagowania planu promocyjnego przedsięwzięcia zawierającego wskazanie grupy/grup adresatów, sposób dotarcia do adresatów, zaprojektowania, druku i kolportażu materiałów promujących przedsięwzięcie (z uwzględnieniem przygotowania projektu, druku i kolportażu, w tym afisza/plakatu w formacie B2/B1),

c) zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno-technicznej przedsięwzięcia;

2) Udział w przedsięwzięciach ma być dla uczestników nieodpłatny.

 3) W ciągu 3 dni od zakończenia całości, a w uzasadnionych przypadkach części działań  programowych objętych przedsięwzięciem oferent przygotowuje podsumowanie/relację (tekst, foto) i przesyła na adres Zoliborz.WKU@um.warszawa.pl

Wymóg:

Do oferty należy dołączyć w wersji elektronicznej w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl:

  • skan dokumentu potwierdzającego deklarację posiadania lub stałej dyspozycji lokalu lub skan dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody na udostępnienie miejsca wykonywania zadania udzielone przez właściciela obiektu, wraz z kosztorysem.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama