Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 16.12.2019 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 175 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 175 tys. PLN
Niepełnosprawni
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie dotyczy organizacji międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób
z niepełnosprawnościami.

Zadanie powinno być skierowane do dużej liczby odbiorców, oraz posiadać walory integrujące.

 

Przy ocenie ofert preferowane będą:

 • doświadczenie w organizacji zawodów sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów;
 • dysponowanie wykwalifikowaną kadrą do realizacji zadania;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • liczba zawodników biorących udział w imprezie;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;
 • udział wolontariuszy;
 • sposób promocji imprezy;
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet);
 • atrakcyjność dla widzów i/lub uczestników;
 • koszt imprezy i kalkulacja finansowa.

 

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

I: koszty merytoryczne realizacji działań:

 •  wynagrodzenie obsługi sędziowskiej;
 •  wynagrodzenie obsługi technicznej;
 •  opieka medyczna;
 •  wynajem obiektów, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego;
 •  zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 15% dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;
 •  ubezpieczenie OC imprezy;

 

     II: Koszty administracyjne:

     - obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

-   przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty:Inne informacje”.

 

Oferent jest zobowiązany do ubezpieczenia imprezy OC

 

W postępowaniu konkursowym wybrane zostaną maksymalnie cztery oferty.

 

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2019 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama