Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działania na rzecz...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży - Zadanie nr 2
Nabór od 22.11.2019 do 16.12.2019 15:30
Wydział Funduszy Europejskich
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Skarszewach, Wydział Funduszy Europejskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży - Zadanie nr 2.

Burmistrz Skarszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Zadanie nr 2 Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży realizowane w szczególności poprzez:

  • organizowanie różnych form wypoczynku: kolonii, półkolonii, biwaków, obozów itp. zorganizowanych zgodnie z przepisami dotyczącymi wypoczynku dzieci
    i młodzieży dla osób z terenu Gminy Skarszewy,
  • organizowanie i realizację programu w placówkach wypoczynku,
  • wypoczynek zimowy lub letni.

UWAGA! Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama