Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 16.12.2019 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 110 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Olimpiada Seniorów.

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Seniorów – jednodniowego wydarzenia sportowo-rekreacyjnego o charakterze olimpiady sportowo-rekreacyjnej z elementami rywalizacji sportowej w co najmniej 7 z wymienionych dyscyplin (pływanie na dystansach, bieganie na dystansach, pchnięcie kulą, skok w dal, strzelanie z broni pneumatycznej, strzelanie z łuku, ergometry wioślarskie, tenis stołowy, szachy, brydż) oraz w co najmniej 10 z wymienionych konkurencji rekreacyjnych (mini golf, strzały piłką na bramkę, piłkarzyki, narciarze, mini ping pong, slalomy, biegi, labirynty, strzelanie do celu, zajęcia gimnastyczne i aerobowe, rzuty do celu, tradycyjne gry i zabawy np. cymbergaj, popychajka, aqua aerobik, Nordic walking, joga). Możliwe jest rozszerzenie oferty o dodatkowe dyscypliny i konkurencje, wzbogacające atrakcyjność imprezy. Uczestnicy – warszawscy seniorzy (60+) w 3 kategoriach wiekowych:

1. Poniżej 70 roku życia,

2. 70-79 rok życia,

3. Powyżej 80 roku życia.

 

Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej w okresie poprzedzającym imprezę we współpracy z Warszawską Radą Seniorów, Warszawskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, Klubami Seniorów w Dzielnicach m.st. Warszawy, Ośrodkami Sportu i Rekreacji w Dzielnicach m.st. Warszawy, Jednostkami m.st. Warszawy działającymi na rzecz seniorów.

 

W formularzu ofertowym, w pkt III.3 – syntetyczny opis zadania należy przedstawić informację o proponowanych sposobach informowania i rekrutacji uczestników imprezy.

 

Zapewnienie obiektów do realizacji zadania pozostaje w gestii m.st. Warszawy. Obiekty udostępnione zostaną we wrześniu lub październiku 2020 r.

 

W postępowaniu konkursowym zostanie wybrana tylko jedna oferta.

 

Warunki jakie muszą spełnić oferent ubiegający się o dotację:

  • posiadanie doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu;
  • przeprowadzenie naboru do w udziału w wydarzeniu;
  • zatrudnienie wykwalifikowanej kadry doświadczonej w prowadzeniu zajęć z osobami starszymi;
  • zapewnienie opieki i pomocy osobom uczestniczącym w zawodach;
  • zapewnienie należytej promocji imprezy.

 

Oferent jest zobowiązany do spełnienia obowiązku ubezpieczenia imprezy.

 

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

I: Koszty merytoryczne realizacji działań:

- zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu,

- wynajem urządzeń i sprzętu sportowego,

- wyżywienie i napoje dla zawodników (z wyłączeniem zakupu słodyczy),

- obsługę techniczną,

- obsługę sędziowską,

- ubezpieczenie OC imprezy,

- opiekę medyczną,

- transport uczestników/sprzętu,

- zakup nagród (puchary, medale, dyplomy, koszulki, drobne upominki),

- dystrybucja materiałów promocyjnych.

 

B: Koszty administracyjne:

     - obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
 z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: koszulki t-shirt, zaproszenia, plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Inne koszty związane ze specyfiką zadania wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać
w pkt. VI oferty:Inne informacje”.

 

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2019 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama