Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs na prowadzenie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. na terenie Gminy Zabierzów, placówki...

Reklama
Konkurs na prowadzenie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. na terenie Gminy Zabierzów, placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej dla 15 dzieci
Nabór od 22.11.2019 do 13.12.2019 10:00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 45 tys. PLN
Gmina Zabierzów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs na prowadzenie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. na terenie Gminy Zabierzów, placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej dla 15 dzieci.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny polegającego na utworzeniu i prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej, służącej objęciu opieką, wychowaniem i wsparciem dla 15 dzieci z terenu Gminy Zabierzów. Prawo do uczestniczenia w zajęciach mają dzieci skierowane przez GOPS w Zabierzowie.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama