Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Zadanie nr 1
Nabór od 22.11.2019 do 16.12.2019 15:30
Wydział Funduszy Europejskich
Łączny budżet 130 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Skarszewach, Wydział Funduszy Europejskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Zadanie nr 1.

Burmistrz Skarszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Zadanie nr 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej realizowane w szczególności poprzez:

  • organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Gminy o charakterze otwartym,
  • organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno – wychowawczych dla młodzieży, a zwłaszcza wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych,
  • wspieranie działań sportowych, promujących Gminę przez kluby sportowe,
  • wspieranie działań sportowych, propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców Gminy.

UWAGA! Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama