Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Zadanie nr 1
Nabór od 22.11.2019 do 16.12.2019 15:30
Wydział Funduszy Europejskich
Łączny budżet 130 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Skarszewach, Wydział Funduszy Europejskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Zadanie nr 1.

Burmistrz Skarszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Zadanie nr 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej realizowane w szczególności poprzez:

  • organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Gminy o charakterze otwartym,
  • organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno – wychowawczych dla młodzieży, a zwłaszcza wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych,
  • wspieranie działań sportowych, promujących Gminę przez kluby sportowe,
  • wspieranie działań sportowych, propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców Gminy.

UWAGA! Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama