Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 07.01.2020 16:00
Dzielnica Targówek
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Targówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży..

Organizacja imprez, koncertów, amatorski ruch artystyczny, konkursy, przeglądy, warsztaty, lekcje muzealne, audycje muzyczne, edukacja teatralna.

Organizacja pozarządowa zapewnia promocję projektu oraz kompleksową obsługę organizacyjno-techniczną planowanego przedsięwzięcia.

Jeśli oferent planuje zrealizować projekt na terenie jednostki lub instytucji publicznej wówczas wymagana jest pisemna zgoda/oświadczenie dyrektora/kierownika tej jednostki na udostępnienie terenu oferentowi celem realizacji zadania publicznego.

Preferowane są zadania rozbudowane, polegające na systematycznych spotkaniach przez określony okres czasu. 

W ofercie należy przedstawić szczegóły programowe przedsięwzięcia w sposób umożliwiający dokonanie właściwej oceny merytorycznej oraz uwzględnić m.in. zapewnienie promocji i kompleksowej obsługi organizacyjno-technicznej (w tym uwarunkowania związane z uczestnictwem osób starszych i niepełnosprawnych), sporządzenie relacji i dokumentacji fotograficznej realizowanego przedsięwzięcia. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama