Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B na terenie Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 25.11.2019 do 15.12.2019 23:59
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 2,577 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B na terenie Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.

 

 

 

  1.  Opis zadania:

             Działania.

Prowadzenie  środowiskowego domu samopomocy, świadczącego usługi w ramach indywidualnych  i/lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności  w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.  

 

Szczegółowe warunki.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.  Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

 

Odbiorcy zadania.

Odbiorcy zadania: mieszkańcy m.st. Warszawy skierowani przez ośrodki pomocy społecznej zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy oraz osoby mieszkające  na terenie gmin/powiatów, z którymi m.st. Warszawa podpisało porozumienie w sprawie przyjmowania uczestników środowiskowych domów samopomocy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W ofercie wymagane są poniższe wskaźniki:

- liczba odbiorców zadania,

- miesięczna liczba odbiorców zadania,

- liczba działań i aktywności realizowanych wobec uczestników

 

Zakup doposażenia nie może przekraczać kwoty 10.000,00 zł.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama