Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

MAŁA DOTACJA Wspieranie inicjatyw społecznych adresowanych do grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym cz. II

Reklama
Nabór od 21.11.2019 do 28.11.2019 00:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Rodzina
Małe dotacje w Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Małe dotacje w Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Środki na realizację zadań publicznych adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności działania z zakresu pomocy społecznej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zadanie mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020.

Oferty należy składać w Generatorze Wniosków . Potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować i złożyć w Urzędzie Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa. Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z imienną pieczątką a w przypadku braku pieczątki wymagany jest czytelny podpis umożlwiający weryfikację osób podpisujących ofertę.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama