Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe...

Reklama
Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu
Nabór od 20.11.2019 do 11.12.2019 23:59
Wydział Sportu
Łączny budżet 5,65 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu.

1. Niniejszym zadaniem objęte są dyscypliny indywidualne i gry zespołowe, które w roku ogłoszenia konkursu wpisane zostały do systemu sportu młodzieżowego – wykaz dyscyplin sportowych stanowi załącznik do komunikatu.

2. Jeżeli wnioskodawca przewiduje prowadzenie szkolenia w różnych dyscyplinach, należy złożyć odrębne oferty na poszczególne dyscypliny sportowe.

3. Jeżeli wnioskodawca złoży więcej niż jedną ofertę na szkolenie w ramach jednej dyscypliny sportowej, oferty nie będą rozpatrywane.

4. Warunkiem otrzymania dotacji jest prowadzenie szkolenia sportowego i udział w zawodach lub rozgrywkach organizowanych przez okręgowe bądź polskie związki sportowe w co najmniej jednej kategorii wiekowej – młodzik (w przypadku piłki nożnej –trampkarz starszy), junior młodszy, junior, młodzieżowiec.

5. Jeżeli oferent otrzymywał dotację na szkolenie w sportach indywidualnych przez okres trzech ostatnich lat (2017-2019) i nie zdobył punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego w tych latach, nie otrzyma dofinansowania w ramach tego zadania.

6. W przypadku gier zespołowych warunkiem złożenia oferty w konkursie jest udział w rywalizacji w sezonie 2019/2020, w kategoriach wskazanych w punkcie 4.

7. Wykaz grup treningowych w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz przewidywaną liczbę beneficjentów należy wskazać w punkcie III.3 oferty. Dodatkowo można zgłosić grupy naborowe (poniżej kategorii młodzika).

8. Planowany udział w zawodach lub rozgrywkach na szczeblu Mistrzostw Wielkopolski, Mistrzostw Makroregionu i Mistrzostw Polski w roku 2020 należy opisać jako oddzielne działanie w punkcie III.4 oferty. Przy opisie należy określić przewidywaną liczbę startujących zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

9. Jeżeli wnioskodawca planuje organizację imprez sportowych, w których uczestniczyć będą beneficjenci tego zadania, działanie to powinno być przedstawione w ofercie jako element szkolenia sportowego. Nie należy zatem składać odrębnych ofert na zadanie II.4.

10 Złożenie oferty na Młodzieżowe Centra Sportu wyklucza możliwość ubiegania się o dofinasowanie zajęć sportowych w tej samej dyscyplinie w ramach profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, w zadaniu „Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania”.

11. Jeżeli wnioskodawca przewiduje modernizację lub remont w pkt. III.4 oferty, należy podać szczegółowy harmonogram i zakres prac lub zakupów inwestycyjnych oraz złożyć oświadczenie, że będzie prowadził działalność statutową przez co najmniej 5 lat,
w szczególności w systemie sportu młodzieżowego.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama