Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 20.11.2019 do 17.02.2020 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych..

Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym działającym na rzecz m.st. Warszawy i jej mieszkańców. W celu podniesienia jakości oferowanych usług, organizacje pozarządowe mogą zakupić potrzebne wyposażenie, które będzie wykorzystywane zgodnie z prowadzoną przez nie działalnością statutową (nieodpłatną i odpłatną).

 

W ofercie należy uwzględnić:

  • wykaz potrzebnego wyposażenia wraz z uzasadnieniem potrzeby zakupu (np.: sprzęt biurowy, edukacyjny, specjalistyczny);
  • w jaki sposób zakupione rzeczy będą wykorzystywane w przyszłej pracy organizacji oraz w których obszarach przyczynią się do jej usprawnienia;
  • cenę jednostkową każdego planowanego zakupu;
  • prawidłowo skonstruowane rezultaty w formie liczbowego przedstawienia zakupionego wyposażenia.

W ramach niniejszego zadania oferent może otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 20.000,00 zł.

 

W ramach zadania nie można dokonywać zakupów środków trwałych. W świetle zapisów zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Limit kwoty, od której liczy się środki trwałe to 10.000 złotych (o ile organizacja, w dokumentach wewnętrznych, nie ustawiła limitu niżej). 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama