Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku
Nabór od 20.11.2019 do 17.12.2019 07:00
Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Łączny budżet 3,437 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3,437 mln PLN
Bezdomni
Urząd Miasta Puławy, Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.

Konkurs ofert dotyczy realizacji zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej:

  1.  Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla mieszkańców miasta Puławy wymagających opieki innych osób, którzy są jej pozbawieni, w miejscu zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

         Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania w 2020 roku – 3.000.000,00 zł

       2. Udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku dla osób go pozbawionych z terenu miasta Puławy w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

        Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania – 288.867,00 zł

       3. Udzielenie osobom bezdomnym z terenu miasta Puławy pomocy w formie schronienia w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

       Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania – 148.230,00 zł

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama