Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. z zakresu...

Reklama
Zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nabór od 20.11.2019 do 11.12.2019 15:00
Urząd Miejski w Jaworznie
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 45 tys. PLN
Urząd Miejski w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zaproszenie do składania ofert  na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r.  z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama