Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie działań klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od...

Reklama
Wspieranie działań klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
Nabór od 20.11.2019 do 12.12.2019 15:00
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 360 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bemowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie działań klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

Opis zadania:

Oczekiwane formy realizacji zadania:
•    działania ukierunkowane na wspieranie abstynencji,
•    zajęcia warsztatowe,
•    grupy wsparcia,
•    konsultacje indywidualne certyfikowanego terapeuty uzależnień,
•    działania readaptacyjne - aktywizacja zawodowa i społeczna,
•    interwencyjne przeznaczone dla osób uzależnionych  i członków ich rodzin, motywujące do podejmowania leczenia w placówkach specjalistycznych,
•    zajęcia rehabilitacyjne skierowane do osób uzależnionych i członków ich rodzin, uczące umiejętności psychologicznych, społecznych i praktycznych,
•    działania mające na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich.

Adresaci:
•    osoby uzależnione w procesie zdrowienia i bliscy osób uzależnionych – mieszkańcy m.st. Warszawy

 

Wymagania dotyczące realizacji zadania:
•    szczegółowy opis realizacji zadania wraz z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej lub urlopowej,
•    aktualne dokumenty/zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zakresie profilaktyki oraz doświadczenie w realizacji podobnych programów osób prowadzących/nadzorujących zajęcia,
•    prowadzenie punktu pierwszego kontaktu – konsultacje indywidualne i telefon zaufania,
•    prowadzenie konsultacji indywidualnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych,
•    prowadzenie konsultacji indywidualnych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych,
•    podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest zapewnić zewnętrzną tablicę informującą o realizowanym zadaniu, godzinach otwarcia, stałym planie działań i finansowaniu zadania ze środków m.st. Warszawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w m.st. Warszawy.

W klubie nie można prowadzić terapii.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama