Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs: Budowa sieci lokalnych między organizacjami pozarządowymi

Reklama
Nabór od 18.11.2019 do 06.12.2019 23:59
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 0 do 30 tys. PLN
Młodzież
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych ogłasza otwarcie naboru wniosków w konkursie grantowym w ramach programu „BUDOWA SIECI LOKALNYCH MIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI”.

Celem konkursu jest wspieranie sieci lokalnych partnerstw organizacji pozarządowych, które:

– działają na rzecz aktywizacji młodych ludzi i/lub wspierają samorządność młodych ludzi na poziomie lokalnym,

– działają w imieniu młodych ludzi i są rzecznikami ich interesów;

– wspierają proces budowania lub rozwijania polityki na rzecz młodzieży na poziomie gminy, powiatu lub województwa.

Proponowaną sieć muszą tworzyć min. 3 organizacje działające w tym samym regionie, a organizacja wnioskująca musi być organizacją młodzieżową lub zrzeszającą młodzież. Czwartym i kolejnymi partnerami w sieci mogą być także organizacje nieposiadające osobowości prawnej, np. młodzieżowe rady przy JST, grupy nieformalne, lub instytucje publiczne i ich oddziały. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 30 000 złotych. Projekty mogą być realizowane od 1. stycznia do końca lipca 2020 roku.

Pozostałe szczegóły odnośnie konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Wypełnione wnioski należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@prom.info.pl oraz dostarczyć (pocztą lub osobiście) do biura organizatora Konkursu do dnia 6. grudnia 2019 roku (godz. 23:59). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20. grudnia 2019 roku.

Dodatkowe pytania należy kierować na adres kontakt@prom.info.pl lub telefonicznie: +48 22 208 58 88 (biuro PROM) oraz +48 798 154 744 (koordynatorka unijnego dialogu młodzieżowego).

Wszystkie załączniki wraz z regulaminem konkursu znajdują się na stronie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych: https://prom.info.pl/budowa-sieci-lokalnych-miedzy-organizacjami/

Reklama