Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 19.11.2019 do 11.12.2019 15:30
Wydział Kultury
Łączny budżet 950 tys. PLN
Do 98% dofinansowania
Dotacje od 1 do 950 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dzielnice kultury w roku 2020.

Dzielnice kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu zwiększenia potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę.

Przedsięwzięcia mogą obejmować w szczególności:

 1. realizację działań z zakresu edukacji kulturalnej;

 2. działania integrujące mieszkańców, aktywizujące i włączające ich w czynne uczestnictwo
  w kulturze;

 3. wzbogacenie oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych prezentowanych w dzielnicach.

Proponowane przedsięwzięcia powinny być spójne ze Strategią Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013 – 2020.

Preferowane będą projekty:

 1. wpisujące się w realizację Programów Operacyjnych pn.: „Dzielnice Kultury”, „Kultura
  i edukacja”, „Lublin dla dzieci”, „Przestrzenie dla kultury”,

 2. cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania,

 3. wprowadzające innowacyjne rozwiązania,

 4. zawierające całoroczne działania z zakresu edukacji kulturalnej,

 5. skierowane do dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” (działania z zakresu edukacji kulturalnej),

Rekomenduje się Oferentom przygotowanie projektów skierowanych do mieszkanek i mieszkańców następujących dzielnic: Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów–Zadębie, Ponikwoda, Sławin, Sławinek, Szerokie, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce.

 

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama