Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja Festiwalu upamiętniającego życie i twórczość Stanisława Grzesiuka w Dzielnicy Mokotów

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 30.12.2019 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja Festiwalu upamiętniającego życie i twórczość Stanisława Grzesiuka w Dzielnicy Mokotów.

A. Cele szczegółowe:

 • integracja mieszkańców,
 • wzmacnianie tożsamości lokalnej i poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania.

 

B. Adresaci:

Mieszkańcy Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

C. Forma realizacji zadania: koncerty, spektakle, konkursy, animacje dla dzieci/rodzin, wystawy, potańcówka  itp. Festiwal zostanie zorganizowany na terenie Parku Sieleckiego. Czas trwania 1 - 2 dni.

 

D. Wymagania:

W ramach działań zapewnienie m.in.:

 • koncertów na scenie w Parku Sieleckim,
 • zabaw, gier dla dzieci, młodzieży, rodzin budujących ich tożsamość z Sielcami (wokół sceny, na której będą koncerty);
 • warsztatów tanecznych dot. folku miejskiego i tańców narodowych z muzyką na żywo na podestach w Parku Sieleckim,
 • zorganizowanie grupy rekonstrukcyjnej w strojach związanych z 20-leciem międzywojennym;
 • zorganizowanie potańcówki na dechach.

 

 

E. Warunki realizacji zadania:

 • przeprowadzenie Festiwalu z elementami patriotycznymi,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami, organizacjami itp. działającymi na terenie Sielc,
 • aktywny udział mieszkańców w tworzeniu projektu.

 

 

F. Inne wymagania:

 • realizator przeprowadzi akcję promocyjną: w formie utworzenia strony internetowej na potrzeby festiwalu, projekt i druk plakatów, ulotek, informacji w prasie, radiu itp., a także przeprowadzi rekrutację uczestników do poszczególnych gier i konkursów,
 • realizator zapewni niezbędne zaplecze techniczne tj. scenę, nagłośnienie, dostęp do prądu na potrzeby stoisk animacyjnych oraz zapewni min. 10  namiotów  na potrzeby stanowisk  animacyjnych i organizacji,
 • organizacja odpowiada za bezpieczeństwo uczestników, po stronie realizatora leży ubezpieczony od NNW,
 • realizator udokumentuje (np. zdjęcia, film)  prowadzone działania,
 • uzyskanie ewentualnych zgód do prowadzenia działań (np. zgoda na zajęcie terenu Parku Sieleckiego) leży po stronie realizatora.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama