Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r

Reklama
Nabór od 15.11.2019 do 09.12.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 568 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r..

Adresaci zadania: Dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia z terenu Miasta Białegostoku oraz dzieci pochodzące z poza terenu Miasta Białegostoku na podstawie zawartych porozumień. W wyjątkowych przypadkach placówka może przyjąć dzieci poniżej 10 roku życia, w sytuacji gdy przemawia za tym stan ich zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

Miejsce realizacji zadania: Miasto Białystok

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 568 000 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r. określa Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 15 listopada 2019 r.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama