Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r

Reklama
Nabór od 15.11.2019 do 09.12.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 568 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Urząd Miejski w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r..

Adresaci zadania: Dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia z terenu Miasta Białegostoku oraz dzieci pochodzące z poza terenu Miasta Białegostoku na podstawie zawartych porozumień. W wyjątkowych przypadkach placówka może przyjąć dzieci poniżej 10 roku życia, w sytuacji gdy przemawia za tym stan ich zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

Miejsce realizacji zadania: Miasto Białystok

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 568 000 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r. określa Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 15 listopada 2019 r.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama