Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

XIII. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Reklama
Nabór od 18.11.2019 do 09.12.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 280 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: XIII. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

XIII. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi: 280 000,00 zł. w tym:
w 2020 roku 140 000,00 zł,
w 2021 roku 140 000,00 zł.

1. Cel zadania: ograniczenie skutków niepełnosprawności mieszkańców Gdańska, którzy będąc osobami o różnych przyczynach niepełnosprawności podejmują działania na rzecz powrotu do aktywności społecznej i zawodowej. Działalność Wypożyczalni służyć ma przyspieszeniu ich procesu adaptacyjnego i rehabilitacyjnego.

2. Planowane rezultaty, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
1) zapewnienie nieodpłatnego udostępniania „x” osobom sprzętu rehabilitacyjnego;
2) inne – zaproponowane przez Oferenta.

3. Termin realizacji zadania: styczeń 2020 r. – grudzień 2021 r.

4. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w zasobach Miasta Gdańska, położony przy ul. Hallera 115 w Gdańsku.

5. Adresaci: Mieszkańcy Gdańska posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub w przypadku jego braku: pisemne wskazanie od lekarza lub rehabilitanta
o konieczności używania danego sprzętu.

6. Zakres zadania: charakter zadania oraz zakres świadczonych usług zgodne ze standardami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszego załącznika.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama