Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert nr 9/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze Działalność na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 9/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020
Nabór od 15.11.2019 do 09.12.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 4,275 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 20 tys. PLN
Niepełnosprawni
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 9/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 9/2020 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2020

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do 09.12.2019 r.

 

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku 2019

Planowane wydatki w roku 2020

1.

Prowadzenie ośrodków wspierających
i rehabilitacji społecznej.

3 034 000,00 zł

3 400 000,00 zł

2

Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami.

991 000,00 zł

605 000,00 zł

3

Rozwój zawodowy i integracja osób
 z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

190 000,00 zł

190 000,00 zł

4

Poradnictwo dla osób
z niepełnosprawnościami.

80 000,00 zł

80 000,00 zł

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama