Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z...

Reklama
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej
Nabór od 21.11.2019 do 12.12.2019 23:59
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych
Łączny budżet 254,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 63,525 tys. do 254,1 tys. PLN
Gmina Olsztyn, Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej..

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną.

Rodzaj działań: realizacja zadania polega na prowadzeniu punktu / punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja.

Zgodnie z art. 11 ust. 1c ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Prezydent Olsztyna zleci prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną lub/i 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną oraz uwzględnieniem punktu o specjalizacji nieodpłatna mediacja, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej według poniższego harmonogramu z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach (art. 8.1. ust. 6 ustawy) dyżur może - na wniosek Prezydenta Miasta - ulec wydłużeniu do 5 godzin dziennie, nie powodując zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.

Źródło: Gmina Olsztyn

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama