Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z...

Reklama
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej
Nabór od 21.11.2019 do 12.12.2019 23:59
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych
Łączny budżet 254,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 63,525 tys. do 254,1 tys. PLN
Gmina Olsztyn, Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej..

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną.

Rodzaj działań: realizacja zadania polega na prowadzeniu punktu / punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja.

Zgodnie z art. 11 ust. 1c ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Prezydent Olsztyna zleci prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną lub/i 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną oraz uwzględnieniem punktu o specjalizacji nieodpłatna mediacja, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej według poniższego harmonogramu z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach (art. 8.1. ust. 6 ustawy) dyżur może - na wniosek Prezydenta Miasta - ulec wydłużeniu do 5 godzin dziennie, nie powodując zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.

Źródło: Gmina Olsztyn

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama