Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2020 roku, w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia
Nabór od 15.11.2019 do 13.12.2019 14:59
Departament Kultury, Promocji i Sportu
Łączny budżet 1,1 mln PLN
Do 96% dofinansowania
Dotacje od 1 do 1,1 mln PLN
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Kultury, Promocji i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2020 roku, w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia. .

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu:

  1. wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta, w tym projektów wybranych w Programie Wydarzeń Kluczowych w ramach realizacji „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”;
  2. wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
  3. realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku,
  4. wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury,
  5. wspieranie inicjatyw  obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
  6. wspieranie działań  utrwalających i promujących  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw  z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych i  etnicznych;
  7. realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;
  8. wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama