Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

3. nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Reklama
Nabór od 15.11.2019 do 15.01.2020 23:59
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Centrum Projektów Europejskich WST PL-BY-UA 2014-2020 www.pbu2020.eu pbu@pbu2020.eu
Łączny budżet 1,286 mln EUR
Od 1% do 90% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 60 tys. EUR
Ruszył 3. nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Jest on otwarty tylko dla mikroprojektów w ramach celu tematycznego DZIEDZICTWO wpisujących się w oba jego priorytety: 1. Promocja lokalnej kultury i historii oraz 2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego. Czas trwania: 15 listopada 2019 r. - 15 stycznia 2020 r.

Czas trwania: 15 listopada 2019 r. - 15 stycznia 2020 r.

Nabór jest otwarty tylko dla mikroprojektów w ramach celu tematycznego DZIEDZICTWO wpisujących się w oba jego priorytety:

1. Promocja lokalnej kultury i historii oraz

2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Nabór jest poświęcony mikroprojektom (projektom z małym budżetem):

– wdrażanym na obszarze Programu:

  • w Polsce: podregiony (NUTS3) krośnieński, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski, chełmsko-zamojski, puławski, lubelski, bialski, ostrołęcko-siedlecki, łomżyński, białostocki, suwalski;
  • w Białorusi: obwody grodzieński, brzeski, miński (w tym miasto Mińsk) i homelski;
  • w Ukrainie: obwody lwowski, wołyński, zakarpacki, równieński, tarnopolski i iwano-frankowski

– oferującym głównie działania nieinwestycyjne

– promującym następujące pomysły i tematy związane z dziedzictwem kulturowym, historycznym i przyrodniczym:

  • budowanie nowych kontaktów i relacji między mieszkańcami terenów przygranicznych,
  • wymiana doświadczeń i inicjatyw społecznych,
  • wspólne tradycje obszarów przygranicznych,
  • przedsięwzięcia turystyczne i kulturalne,
  • różnorodność kulturowa i mniejszości narodowe oraz rozwój społeczności lokalnych,
  • nowe wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii i dziedzictwa przyrodniczego oraz wszelkiego rodzaju podobne wydarzenia wspierające współpracę transgraniczną.

– każdy mikroprojekt powinien mieć na celu zwiększenie liczby osób odwiedzających miejsca dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego.

– każdy mikroprojekt musi mieć charakter transgraniczny i być realizowany przez partnerów z Polski i Białorusi i / lub Ukrainy.

Tylko organizacje non-profit (jednostki budżetowe, samorządy, organizacje pozarządowe, itp.) mogą ubiegać się o dofinansowanie.

W tym naborze projekty mogą otrzymać dotacje od 20 000 do 60 000 EUR. Całkowita alokacja naboru wynosi (co najmniej) 1 286 000 EUR.

Termin przesyłania formularzy aplikacyjnych upływa 15 stycznia 2020 r. (włącznie z tym dniem, do 23:59 CET, ponieważ wnioski będą składane wyłącznie w formie elektronicznej).

Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na stronie internetowej Programu.

Reklama