Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

3. nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Reklama
Nabór od 15.11.2019 do 15.01.2020 23:59
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Centrum Projektów Europejskich WST PL-BY-UA 2014-2020 www.pbu2020.eu pbu@pbu2020.eu
Łączny budżet 1,286 mln EUR
Od 1% do 90% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 60 tys. EUR
Ruszył 3. nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Jest on otwarty tylko dla mikroprojektów w ramach celu tematycznego DZIEDZICTWO wpisujących się w oba jego priorytety: 1. Promocja lokalnej kultury i historii oraz 2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego. Czas trwania: 15 listopada 2019 r. - 15 stycznia 2020 r.

Czas trwania: 15 listopada 2019 r. - 15 stycznia 2020 r.

Nabór jest otwarty tylko dla mikroprojektów w ramach celu tematycznego DZIEDZICTWO wpisujących się w oba jego priorytety:

1. Promocja lokalnej kultury i historii oraz

2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Nabór jest poświęcony mikroprojektom (projektom z małym budżetem):

– wdrażanym na obszarze Programu:

  • w Polsce: podregiony (NUTS3) krośnieński, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski, chełmsko-zamojski, puławski, lubelski, bialski, ostrołęcko-siedlecki, łomżyński, białostocki, suwalski;
  • w Białorusi: obwody grodzieński, brzeski, miński (w tym miasto Mińsk) i homelski;
  • w Ukrainie: obwody lwowski, wołyński, zakarpacki, równieński, tarnopolski i iwano-frankowski

– oferującym głównie działania nieinwestycyjne

– promującym następujące pomysły i tematy związane z dziedzictwem kulturowym, historycznym i przyrodniczym:

  • budowanie nowych kontaktów i relacji między mieszkańcami terenów przygranicznych,
  • wymiana doświadczeń i inicjatyw społecznych,
  • wspólne tradycje obszarów przygranicznych,
  • przedsięwzięcia turystyczne i kulturalne,
  • różnorodność kulturowa i mniejszości narodowe oraz rozwój społeczności lokalnych,
  • nowe wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii i dziedzictwa przyrodniczego oraz wszelkiego rodzaju podobne wydarzenia wspierające współpracę transgraniczną.

– każdy mikroprojekt powinien mieć na celu zwiększenie liczby osób odwiedzających miejsca dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego.

– każdy mikroprojekt musi mieć charakter transgraniczny i być realizowany przez partnerów z Polski i Białorusi i / lub Ukrainy.

Tylko organizacje non-profit (jednostki budżetowe, samorządy, organizacje pozarządowe, itp.) mogą ubiegać się o dofinansowanie.

W tym naborze projekty mogą otrzymać dotacje od 20 000 do 60 000 EUR. Całkowita alokacja naboru wynosi (co najmniej) 1 286 000 EUR.

Termin przesyłania formularzy aplikacyjnych upływa 15 stycznia 2020 r. (włącznie z tym dniem, do 23:59 CET, ponieważ wnioski będą składane wyłącznie w formie elektronicznej).

Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na stronie internetowej Programu.

Reklama