Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +

Reklama
Nabór od 01.09.2021 do 12.10.2021 23:59
DGA S.A.
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl, tel : 505 820 079
Łączny budżet 2,5 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu 50 000 złotych - osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają NOWATORSKI POMYSŁ NA TO, JAK SPRAWIĆ, ABY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ OSOBY STARSZE O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI LUB PERCEPCJI MOGŁY W JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU SAMODZIELNIE FUNKCJONOWAĆ W CODZIENNYM ŻYCIU (NA PRZYKŁAD ROBIĆ ZAKUPY) I NIE BYŁY WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH O CHARAKTERZE POWSZECHNYM (NA PRZYKŁAD DOSTĘP DO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH, DÓBR KULTURY CZY USŁUG OCHRONY ZDROWIA).

Już od 1 września 2021 r. można składać wnioski o GRANT do 50 000,00 na innowacje społeczne w temacie DOSTĘPNOŚĆ +.

Wartość grantu: do 50 tys pln

Temat innowacji: DOSTĘPNOŚĆ +

Grupa docelowa do której powinny być skierowane innowacje:

Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji

Kto może być grantobiorcą:

  • osoby fizyczne, grupy nieformalne, NGO, stowarzyszenia, fundacje, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, instytucje pozarządowe, prywatne i publiczne

Nabór wniosków do III rundy – trwa od 1 września do 12 października 2021 r.

Więcej szczegółów na stronie http://inkubatorwielkichjutra.pl/.

Na stronie znajdziecie informacje dotyczące naboru, formy składania wniosków, regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego.

Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają NOWATORSKI POMYSŁ NA TO, JAK SPRAWIĆ, ABY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ OSOBY STARSZE O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI LUB PERCEPCJI MOGŁY W JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU SAMODZIELNIE FUNKCJONOWAĆ W CODZIENNYM ŻYCIU (NA PRZYKŁAD ROBIĆ ZAKUPY) I NIE BYŁY WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH O CHARAKTERZE POWSZECHNYM (NA PRZYKŁAD DOSTĘP DO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH, DÓBR KULTURY CZY USŁUG OCHRONY ZDROWIA).

CHODZI O INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA LUB NARZĘDZIA W SKALI MIKRO, KTÓRE DOTYCZĄ MIĘDZY INNYMI SPOSOBU ŚWIADCZENIA DANEJ USŁUGI, ZMIANY CECH PRODUKTU OFEROWANEGO NA RYNKU, ZMIANY ORGANIZACJI MIEJSCA LUB FORMY ŚWIADCZENIA USŁUGI, ZMIANY SPOSOBU ZARZĄDZANIA INSTYTUCJĄ, TAK ABY ZAPEWNIĆ WIĘKSZE OTWARCIE NA POTRZEBY OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

Źródło: http://inkubatorwielkichjutra.pl/
Reklama