Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Profilaktyka HIV/AIDS - Indywidualne konsultacje psychologiczne - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia...

Reklama
Profilaktyka HIV/AIDS - Indywidualne konsultacje psychologiczne - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020
Nabór od 18.11.2019 do 06.12.2019 15:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 24 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Rodzina
Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020.

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020.

Cel główny programu

Wydłużenie życia w zdrowiu oraz ograniczenie skali zachorowań na choroby cywilizacyjne, w tym: zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń, rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior) oraz promocja zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel Szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ):  Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego
i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

 

Nazwa i nr zadania: 3.25 / 3.1 Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz wsparcie funkcjonowania osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich

Indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu
o konkursie.


Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022r.


Beneficjentami mogą być:

Odbiorcy bezpośredni: osoby zakażone wirusem HIV

Odbiorcy pośredni: ich otoczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne i globalne.

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: łącznie 24 000 zł, w latach 2020-2022

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama