Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

IV. Prowadzenie Gdańskiego Forum Współpracy w zakresie Gdańskiego Programu na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na...

Reklama
IV. Prowadzenie Gdańskiego Forum Współpracy w zakresie Gdańskiego Programu na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 – 2023
Nabór od 18.11.2019 do 09.12.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 50 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: IV. Prowadzenie Gdańskiego Forum Współpracy w zakresie Gdańskiego Programu na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 – 2023..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

IV. Prowadzenie Gdańskiego Forum Współpracy w zakresie Gdańskiego Programu na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 – 2023.

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania w 2020 roku wynosi 50 000,00 zł.

1. Cel zadania: zwiększenie integracji lokalnych organizacji i instytucji działających na polu pomocy osobom bezdomnym, ich wzrost partycypacji w tworzenie spójnego systemu rozwiązywania problemów bezdomności, a także podniesienie świadomości o lokalnych i globalnych działaniach na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz wzrost dostępu do spójnej informacji o ofercie systemu na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

2. Planowane rezultaty, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
1) x spotkań grup roboczych (min. 10 spotkań);
2) udział w spotkaniach przedstawicieli x organizacji (minimum 20) działających na rzecz osób bezdomnych na terenie Gdańska;
3) przeprowadzenie x działań edukacyjno - promocyjnych (min. 5) w zakresie zapisów Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018-2023.

3. Termin realizacji zadania: styczeń 2020 r. – grudzień 2020 r.

4. Miejsce realizacji zadania: teren Miasta Gdańska.

5. Adresaci: Organizacje pozarządowe i inne instytucje współrealizujące Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

6. Zakres zadania:
1) organizacja, przygotowanie, moderowanie, obsługa spotkań i prowadzenie dokumentacji Gdańskiego Forum Współpracy w następujących grupach:
a) Grupa ds. Rozwoju i Badań,
b) Grupa ds. Integracji Społecznej,
c) Grupa ds. Karty Praw Osób Bezdomnych,
d) Grupa Zadaniowo- Edukacyjna,
e) Grupa ds. Zdrowia;
2) prowadzenie działań badawczych, przygotowywanie ekspertyz i rekomendacji oraz wypracowywanie nowych rozwiązań w obszarze profilaktyki bezdomności;
3) prowadzenie działań badawczych, przygotowywanie ekspertyz i rekomendacji oraz wypracowywanie nowych rozwiązań w obszarze bezdomności;
4) prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie zapisów Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018-2023.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama