Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Granty dla gmin w projekcie „Wspólny Plan”

Reklama
Nabór od 12.11.2019 do 13.12.2019 23:59
WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, wspólnie z partnerem Fundacją Stabilo, 12 listopada rozpoczął czwartą rundę rekrutacji do projektu „Wspólny Plan”. Wnioski można składać do 13 grudnia 2019 r.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez:

a) wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez administrację publiczną w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz

b) realizację i upowszechnienie zróżnicowanych tematycznie i innowacyjnych metod i narzędzi pogłębionej partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym w min. 20 gminach całej Polski w okresie od października 2019 do czerwca 2021 roku.

KORZYŚCI Z PROJEKTU DLA GMIN

  • Grant – ok. 33 tys. zł na finansowanie procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.
  • Warsztaty dla urzędników z zakresu planowania przestrzennego, GIS, technik i narzędzi konsultacji społecznych, zrównoważonego rozwoju.
  • Wsparcie ekspertów przez cały czas trwania projektu.

WYSOKOŚĆ GRANTÓW

  • Średnia kwota grantu założona w projekcie ok. 30000 zł / gminę.
  • Wartość grantu zależna jest przede wszystkim od złożoności procesu konsultacji, w tym:
    • liczby i typu narzędzi (technik) konsultacyjnych (obligatoryjnie w IPK minimum 4);
    • rodzaju gminy, w tym powierzchni i liczby mieszkańców;

Udział w projekcie jest bezpłatny (projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego).

Reklama