Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 09.11.2019 do 15.03.2020 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Pytania należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod nr tel. (22) 24 43 235, (22) 24 43 165, (22) 24 43 214, (22) 24 47 358, (22) 24 47 350, (22) 24 43 188, (22) 24 47 348, (22) 24 43 289, (22) 24 47 319.
Łączny budżet 40 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2020 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Głównymi celami programu są: 

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;  

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej; 

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży; 

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;  

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy  lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. 

Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł.

Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2020 r. (wyłącznie za pośrednictwem systemu AMODIT).

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2020 r.

Uwaga: Wnioski w ramach przedmiotowego naboru można składać od 9 listopada 2019 r.

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl.  

Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do  dnia 15 marca 2020 r.

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data wysłania aplikacji w systemie elektronicznym AMODIT.

Reklama