Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs MSiT: Program „Sport Wszystkich Dzieci”

Reklama
Nabór od 09.11.2019 do 20.01.2020 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Pytania należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich tel. 22 24 43 266, 22 24 43 280, 22 24 43 155.
Łączny budżet 49 mln PLN
Od 50% do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2020 roku Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Najbliższy termin składania wniosków mija 6 grudnia 2019 r.

Głównymi celami programu są:

1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.

3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

Kwota do rozdysponowania w naborze 49 000 000 zł w podziale na zadania:

1. Projekt „Lokalny Animator Sportu”23 000 000 zł

– termin składania wniosków nie później niż do dnia 6 grudnia 2019 r.

  • termin rozpatrzenia wniosków nie później niż do dnia 3 stycznia 2020 r.

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł

  • termin składania wniosków nie później niż do dnia 20 stycznia 2020 r.

  • termin rozpatrzenia wniosków nie później niż do dnia 20 marca 2020 r.

3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 16 000 000 zł

  • termin składania wniosków nie później niż do dnia 20 stycznia 2020 r.

  • termin rozpatrzenia wniosków nie później niż do dnia 10 marca 2020 r.

Uwaga: Wnioski w ramach przedmiotowego naboru można składać od 9 listopada 2019 r.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy nadsyłać odpowiednio:

a) dla zadania nr 1 - Projekt „Lokalny Animator Sportu” – do dnia 6 grudnia 2019 r.,

b) dla zadania nr 2 - Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – do dnia 20 stycznia 2020 r.

c) dla zadania nr 3 - Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – do dnia 20 stycznia 2020 r.

Reklama