Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs MSiT: Program „Sport Wszystkich Dzieci”

Reklama
Nabór od 09.11.2019 do 20.01.2020 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Pytania należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich tel. 22 24 43 266, 22 24 43 280, 22 24 43 155.
Łączny budżet 49 mln PLN
Od 50% do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2020 roku Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Najbliższy termin składania wniosków mija 6 grudnia 2019 r.

Głównymi celami programu są:

1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.  

2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. 

3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.  

4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej. 

Kwota do rozdysponowania w naborze 49 000 000 zł w podziale na zadania:

1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 23 000 000 zł

– termin składania wniosków nie później niż do dnia 6 grudnia 2019 r.

  • termin rozpatrzenia wniosków nie później niż do dnia 3 stycznia 2020 r.

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł

  • termin składania wniosków nie później niż do dnia 20 stycznia 2020 r.

  • termin rozpatrzenia wniosków nie później niż do dnia 20 marca 2020 r.

3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 16 000 000 zł

  • termin składania wniosków nie później niż do dnia 20 stycznia 2020 r.

  • termin rozpatrzenia wniosków nie później niż do dnia 10 marca 2020 r.

Uwaga: Wnioski w ramach przedmiotowego naboru można składać od 9 listopada 2019 r.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy nadsyłać odpowiednio: 

a) dla zadania nr 1 - Projekt „Lokalny Animator Sportu” – do dnia 6 grudnia 2019 r., 

b) dla zadania nr 2 - Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci  i młodzieży – do dnia 20 stycznia 2020 r. 

c) dla zadania nr 3 - Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – do dnia 20 stycznia 2020 r.

Reklama