Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację spotkań integracyjnych, warsztatów

Reklama
Nabór od 08.11.2019 do 29.11.2019 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 12,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
  • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni 
  • sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.
  • po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do  Urzedu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Wydział  Obsługi Mieszkańców, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z imienną pieczęcią, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę.
Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama