Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację spotkań integracyjnych, warsztatów

Reklama
Nabór od 08.11.2019 do 29.11.2019 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 12,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
  • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni 
  • sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.
  • po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do  Urzedu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Wydział  Obsługi Mieszkańców, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z imienną pieczęcią, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę.
Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama