Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla maksymalnie 42 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Reklama
Nabór od 08.11.2019 do 29.11.2019 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Łączny budżet 848,312 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 848,312 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla maksymalnie 42 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie .

Powierzenie w roku 2020 realizacji zadania  polegającego na   prowadzeniu domu pomocy społecznej dla maksymalnie 42 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Zadanie  powinno być realizowane w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. 

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 734 z późn. zm) oraz przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004  o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2020r. poz. 1876).

UWAGA! Zapoznaj się z Komunikatem Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia nowego sposobu składania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe do pobrania tutaj: https://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1255431

Źródło: Urząd Miasta Torunia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama