Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej "Wigilia dla samotnych"

Reklama
Nabór od 08.11.2019 do 28.11.2019 15:30
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej "Wigilia dla samotnych".

Organizacja „Wigilii dla samotnych” - zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: integracja społeczna mieszkańców gminy wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych.
Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się jako powierzenie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 10 000,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 listopada 2019r. o godz. 15.30

Oferty konkursowe na realizację zadań należy składać (w obu formach):

  • w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
  • w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na organizację „Wigilii dla samotnych””” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej  9.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do:

  • niepobierania opłat od adresatów zadania;
  • bieżącej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie rekrutacji uczestników projektu (Pani Monika Dzieszkowska-Cieśla tel. 32/ 43 11 081).

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie może być realizowane w terminie od 10 grudnia do 31 grudnia 2019r. Dopuszcza się realizację zadania zarówno w całym wskazanym okresie, jak i w krótszym. Proponowany termin spotkania wigilijnego: 18 grudnia 2019r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Teren Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Miejsce spotkania musi być dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama